Nhẫn kim cương Nữ KCM NG13

25.000.000

Viền kim cương tấm, viên chủ 5ly4 đẳng cấp