Nhẫn Kim Cương vàng Trắng TJC – KCM NG26

35.000.000

XOÀN MỸ 10K 5,4LY TRỤ