Nhẫn Nữ Viền Tự Nhiên – NG02

65.000.000

Nhẫn nữ mã : XTN NG02 (Đính viền Full tự nhiên, Viên trụ Kim cương Mỹ 6.3 ly)