Nhẫn Nữ Viền Tự Nhiên – NG01

72.000.000

Nhẫn Nử : Mã XTN NG01 (Viền đính tấm tự nhiên, Viên chủ KCM 7.2ly)