Lắc tay Kim Cương vàng Trắng TJC – KCM L01

99.000.000

XOÀN MỸ LẮC VUÔNG 7 VIÊN CHỦ 5LY