Dây chuyền Kim Cương vàng Trắng TJC – KCM M03

32.000.000

XOÀN MỸ 6,3LY FULL CHỮ X