Nhẫn Nam Kim Cương Mỹ vàng Trắng TJC – KCM NB03

44.000.000

XOÀN MỸ 6,3LY FULL VIỀN