Nhẫn kim cương nam KCM NB08

38.000.000

Mẫu nhẫn nam tính, mạnh mẽ với viền tấm và viên đá chủ 6 ly 3