Nhẫn Vàng Trắng Kim Cương TJC – KCM NG09

35.000.000

Viên chủ 6,3LY, full viền trụ