Nhẫn kim cương nam KCM NB07

46.000.000

Nhẫn nam kim cương tấm 2 tầng thiết kế ấn tượng. Viên chủ 6 ly 3