Nhẫn kim cương nam KCM NB09

40.000.000

Nhẫn kim cương vàng trắng đính kim cương vàng (có thể thay đổi màu sắc đá)