Nhẫn cưới Vàng Đính kim cương – KCM NC33

34.000.000

Chất liệu tự chọn, 3LY & 3LY. Đá chủ ASSCHER