Nhẫn cưới Vàng Đính kim cương – KCM NC32

30.000.000

Chất liệu tự chọn, 3LY & 3LY. Thiết kế đơn giản