Nhẫn cưới Vàng Đính kim cương – KCM NC19

32.000.000

Chất liệu tự chọn, 3.6LY & 3.6LY  Thương hiệu TJC. Kết hợp với 2 viên đá CZ 3ly 2 bên