Nhẫn cưới Vàng Đính kim cương – KCM NC26

32.000.000

Chất liệu tự chọn, 3.6LY & 3.6LY Sở hữu thiết kế cá tính