Nhẫn cưới Vàng Đính kim cương – KCM NC28

37.000.000

Chất liệu tự chọn, 3LY & 3LY. Đá phụ CZ