Nhẫn cưới Vàng Đính kim cương – KCM NC27

32.000.000

Chất liệu tự chọn, 3LY & 3LY  khắc chữ “LOVE”