Nhẫn cưới Vàng Đính kim cương – KCM NC24

32.000.000

Chất liệu tự chọn, 3.6LY & 3LY  Thương hiệu TJC. Phong cách thiết kế kiểu Ý