Nhẫn cưới Vàng Đính kim cương – KCM NC31

30.000.000

Chất liệu tự chọn, 3LY & 3LY. Mặt 2 nữa trái tim