Nhẫn cưới Vàng Đính kim cương – KCM NC20

30.000.000

Chất liệu tự chọn, 3.6LY & 3.6LY  Thương hiệu TJC. Sử dụng thiết kế đơn giản