Nhẫn cưới Vàng Đính kim cương – KCM NC22

32.000.000

Chất liệu tự chọn, 3.6LY & 3.6LY  Thương hiệu TJC. Thiết kế “chung đôi”