Bông tai Kim Cương vàng Trắng – KCM BT07

25.000.000

XOÀN MỸ 10k 4,5ly trơn 1 hạt