Dây chuyền Kim Cương vàng Trắng 10k TJC – KCM M01

35.000.000

XOÀN MỸ 10K 6.3ly full hoa