Nhẫn cưới Vàng Đính kim cương – KCM NC36

30.000.000

Chất liệu tự chọn, 3.6LY & 3.6LY. Thiết kế trái tim đối xứng biểu trưng cho sự kết nối 2 trái tim