Nhẫn kim cương nam KCM NB25

55.000.000

Nhẫn full viền tấm với các kích thước kim cương tấm khác nhau, viên chủ 6 ly 3