Nhẫn kim cương nam KCM NB17

42.000.000

Full viền tấm kim cương, đính viên chủ 6 ly 3