Nhẫn cưới Vàng Đính kim cương – KCM NC30

32.000.000

Chất liệu tự chọn, 3LY & 3LY. Hoa văn ý nghĩa về sự đồng điệu Tâm hồn