Mặt đính đá Ngọc bích – VNB M17

12.000.000

Mặt đính đá cao cấp Ngọc Bích tự nhiên