Ngọc bích 2 màu – VNB M20

13.500.000

Mặt đính đá cao cấp – Ngọc Bích 2 màu