Nhẫn kim cương nam KCM NB22

60.000.000

viền và mặt đính full kim cương tấm, viên chủ 6 ly 3