Nhẫn kim cương nam KCM NB23

52.000.000

Viền tấm 2 tầm, viên chủ kim cương màu (khách có thể thay đổi màu viên đá chủ), viên chủ 6 ly 3