Nhẫn kim cương nam KCM NB19

Mẫu nhẫn thu hút với viên chủ 6 ly 3 cùng viền tấm sang trọng