Nhẫn Bạc nữ đá CZ CZ-NG53-2

1.800.000

Nhẫn Bạc nữ đá CZ CZ-NG53-2 với đế tấm gồm 8 viên tượng trưng cho ý nghĩa về sự thịnh vượng, phát đạt.