Nhẫn Bạc nữ đá CZ CZ-NG53-1

1.800.000

Nhẫn Bạc nữ đá CZ CZ-NG53-1 đế thoi viền tấm hiện đại. Viên chủ đá CZ sang trọng