Mặt Ruby hình ngôi sao

12.500.000

Ruby Ngôi sao : VRB M07