Mặt Ruby 2 màu

13.000.000

Vàng Ruby 2 màu : Mã VRB M04