Nhẫn Đá Sapphire Vàng nữ hình Cách Quạt – VSP N01

13.000.000

Nhẫn Đá Sapphire Vàng nữ Cách Quạt sử dụng đá Sapphire tự nhiên 100% kết hợp với chất liệu Vàng 10K