Nhẫn cưới khắc hoa văn Đính kim cương – KCM NC29

32.000.000

Nhẫn cưới khắc hoa văn. Chất liệu tự chọn, 3LY & 3LY.