Nhẫn cưới Vàng Đính kim cương – KCM NC25

31.000.000

Chất liệu tự chọn, 3LY & 3LY Mẫu nhẫn cưới lôi cuốn với phong cách Châu Âu