Nhẫn Đá Ngọc Bích Cánh Quạt – VNB N01

11.200.000

Mặt đá Ngọc Bích tự nhiên đạt chuẩn đạt lượng 100% kết hợp chất liệu vàng 10k, mang vẻ đẹp sáng bóng, tinh tế