Nhẫn kim cương nam KCM NB15

65.000.000

Full viền tấm thiết kế quý tộc, viên chủ 6 ly 3