Nhẫn kim cương nam KCM NB12

52.000.000

Viền tấm, thiết kế đường nét hiện đại và được đính kim cương chủ 6 ly 3