Nhẫn kim cương nam KCM NB11

60.000.000

Kim cương tấm full viền, thiết kế độc đáo, viên chủ 6ly3