Nhẫn kim cương nam KCM NB10

35.000.000

Nhẫn kim cương nam tính với thiết kế các viên kim cương tấm chạy dọc nhẫn, viên chủ 4 ly 5